DISCLAIMER

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en bijgehouden. DOUXE BV geeft geen garanties en is niet aansprakelijk voor het al dan niet continu en storingsvrij functioneren van de website, de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op de website. Indien deze website verwijzingen ("hyperlinks") bevat naar websites van derden, dan aanvaardt DOUXE BV geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud daarvan. DOUXE BV heeft het recht om de gegevens en de functionaliteiten op de website te allen tijde zonder voorafgaande aankondiging (geheel of ten dele) te wijzigen en/of toegang tot de diensten die daarop worden aangeboden (gedeeltelijk) te ontzeggen. DOUXE BV is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door wijziging van de gegevens of de diensten, of voor schade veroorzaakt door het ontzeggen van toegang tot de diensten die op de website worden aangeboden.